De Agility Scan is een online vragenlijst die de ‘staat van wendbaarheid’ binnen de organisatie meet. Zo’n 36 vragen verdeeld over de 12 ingrediënten, geven inzicht hoe de organisatie (of delen daarvan) scoort op de vier wendbaarheidsthema’s: agile werken, flexibel organiseren, mens- en waardegedreven cultuur & leiderschap en shared purpose & relevantie.

Desgewenst kunnen er nog (open) vragen worden toegevoegd om een organisatiespecifiek thema mee te nemen.

De resultaten worden inzichtelijk gemaakt aan de hand van rapporten op organisatie en/of team niveau en een korte toelichting.

De scan helpt om te bepalen waar te beginnen bij de transitie of (tussentijdse) voortgang te meten. Bovendien helpt de scan medewerkers te betrekken en beter inzicht te geven waar de organisatie naartoe aan het werken is.

Een fijne tool om de transitie vloeiender te laten verlopen!