“Als de organisatie purpose en talenten, ambitie en persoonlijke  drijfveren van medewerkers met elkaar in lijn worden gebracht en het HR beleid dit proces ondersteunt, dan worden organisaties daadwerkelijk great places to work!”

Een van de grootste uitdagingen voor organisaties is om een geintegreerd en samenhangend HR beleid te ontwikkelen dat aansluit bij de verwachtingen en benodigdheden van zowel de organisatie als de individuele medewerker. Veel organisaties richten zich ondertussen op doelgroepen of werken met persona’s, maar zetten vervolgens niet de volgende stap: wat nou als we die doelgroep, persona of zelfs indiviuele medewerker centraal zetten en dan pas onze processen inrichten? We kunnen wat dat betreft veel leren van methodieken als Design Thinking of Appreciative Inquiry waarbij de wensen van de gebruiker (de medewerker) centraal wordt gesteld.

Het Integrated Employee Engagament Model © helpt hierbij.

IEE