icoon eb en ibEmployer Branding zijn díe activiteiten die een organisatie onderneemt om enerzijds het werkgeversmerk authentiek en onderscheidend op de arbeidsmarkt te positioneren met als doel het juiste talent aan te trekken. Anderzijds om huidige medewerkers te boeien & (ver)binden en na het dienstverband als ambassadeur bij de organisatie te blijven betrekken.

Het werkgeversmerk biedt een stevig houvast


Met de uitdaging het juiste talent aan te trekken en met de organisatie te verbinden, medewerkers die steeds communicatiever worden en vervagende grenzen tussen ‘binnen en buiten’ biedt het werkgeversmerk een stevige houvast voor HR beleid, communicatiestrategieën en medewerkersgedrag. En vice versa! Zonder duidelijk werkgeversmerk en merkwaarden gaat de shared purpose, ‘het verhaal’, en daarmee de merkervaring alle kanten op. Bovendien werken verhalen die in de beleving van medewerkers, kandidaten en andere stakeholders niet kloppen, averechts. Zorg dus voor een authentiek en onderscheidend merk dat ook zo ervaren wordt!

Ik help je graag verder met de volgende thema’s:

– Propositie en positionering van het werkgeversmerk
– Succesvolle inzet van sociale media bij Employer Branding & Employee Experience
– Het vertalen, activeren en verankeren van het Employer Brand
– Het Employer Brand als kapstok voor het HR-beleid

Deze thema’s zijn nauw verbonden met medewerker engagement, interne communicatie en strategisch HR beleid.
In het Integrated Medewerker Engagement Model komen ze allemaal samen.