icoon me

Persoonlijke drijfveren en behoeftes van de medewerker centraal


De betekenis van ‘Binden & Boeien’ verandert. Het geloof in de maakbaarheid hiervan vanuit de (top van de) organisatie, maakt plaats voor het besef dat medewerkers met hun eigen behoeftes en drijfveren de mate van engagement zelf wel bepalen. HR krijgt een meer faciliterende rol om medewerkers met elkaar te verbinden en verbondenheid met de organisatie te stimuleren. We kunnen dan ook beter spreken over ‘Verbinden en Verbondenheid’.