icoon me

Persoonlijke drijfveren en behoeftes van de medewerker centraal


De betekenis van ‘Binden & Boeien’ verandert. Het geloof in de maakbaarheid hiervan vanuit de (top van de) organisatie, maakt plaats voor het besef dat medewerkers met hun eigen behoeftes en drijfveren de mate van engagement zelf wel bepalen. Daarmee verschuift de focus van HR naar de ‘medewerker experience’ en de ‘medewerker journey’: welke raakpunten tijdens deze reis zorgen voor (positieve) momenten en ervaringen die er voor de medewerker daadwerkellijk toe doen, hen gelukkig maken en maken dat zij verbinding & verbondenheid voelen met de organisatie en collega’s? Volstaan met een organisatie-centraal beleid en een ‘one size fits all’-benadering past niet meer! Op naar ‘op maat gemaakt’ HR-beleid met focus op de medewerker journey en medewerker ervaring!