Training

2-DAAGSE TRAINING ‘WENDBARE ORGANISATIES’

Verdiep in deze training je kennis en inzichten over wendbare organisaties en leer van ervaringen uit andere organisaties hoe en waar jij kunt beginnen.

De training besteedt aandacht aan de trends & (digitale) ontwikkelingen die impact hebben op huidige organisaties en reikt 12 ingrediënten aan om jouw organisatie wendbaarder te maken. Ingrediënten die smaak geven aan de wendbaarheidsthema’s  Agile Werken, Flexibel Organiseren, Shared Purpose & Relevantie en Waardengedreven Leiderschap.

Voor wie:
Deze training is bedoeld voor managers, leidinggevenden en andere professionals die zich bezig houden met en beslissingen nemen over mens- en organisatievraagstukken, zoals:

    • de transitie van oud naar nieuw organiseren,
    • sneller inspelen op veranderingen in de omgeving,
    • de nieuwe rol van HR in deze transitie,
    • meer eigenaarschap binnen teams creëren,
    • betrokkenheid en verbondenheid tussen medewerkers en organisatie vergroten,
    • groeien en opschalen zonder de introductie van extra managementlagen en bureaucratie,
    • mens (klant, medewerker, burger, client…)-centraal werken,
    • het kantelen van de organisatie.

De ingrediënten zijn toepasbaar op zowel grote, gevestigde als kleine(re) (start-up) organisaties en zowel voor kennisintensieve als productie-intensieve organisaties.

Vorm:
De training bestaat uit kennisoverdracht, (inter)actieve werksessies en reflectiemomenten.

Wat neem je mee naar huis:
Een fris en samenhangend perspectief op organisatievraagstukken en concrete handvatten om de organisatie in beweging te krijgen … en het besef dat hier meerdere recepten voor bestaan! Wij reiken de benodigde ingrediënten aan, jij ontdekt de bereidingswijze die voor jouw organisatie het beste past.

Datum, Locatie & Kosten
Datum: 11 en 12 mei 2017.
Tijd: 9.30 uur tot 16.30 uur.
Locatie: regio Utrecht.
Kosten: € 995- (excl. btw). Lunch en lesmateriaal zijn inbegrepen.

De training wordt gegeven door Alwin Notenboom en Diana Russo.Dit is een samenwerking van bendeleden vanlogo veranderbende

wendbare-organisaties-groen-final

Programma >

DAG 1:
Deel 1: Setting the Scene >
>  De wereld verandert
>  Oorsprong en ontwikkeling van (wendbare) organisaties

>  Waarom willen organisaties wendbaar worden?

Deel 2: De 12 ingrediënten >

Agile Werken
> Aldoende aanpassen & WOL

> Kleine stappen & Korte Feedback Loops
> Elkaar aanspreken & Continue Dialoog
> Leren & Experimenteren

Flexibel Organiseren
> Gelegenheidsteams & Eigenaarschap

> Contextueel Leiderschap & Zelfsturing

DAG 2:
Deel 2: De 12 ingrediënten, vervolg >

(Flexibel Organiseren)
> Digitale Tools & Persoonlijke Verbinding

> Transparant & Vloeiend

Leiderschap & Collectieve Ambitie
>  Shared Purpose & Relevantie

Waarden & Verbinding
> Persoonlijke Drijfveren & Mens Centraal

> Inclusion & Gelijkheid
> Ruimte & Vertrouwen

Deel 3:  Afsluiting >
>  Het juiste recept voor jouw organisatie?
>  Blik vooruit!
WORKSHOP SOCIAL MEDIA INZET DOOR HR

Je wilt social media graag inzetten om HR-vraagstukken te ondersteunen. In deze workshop komen in vogelvlucht de meest gebruikte social media toepassingen voorbij, werk je aan de hand van je eigen vraagstuk aan een praktisch stappenplan, breng je mogelijke barrières en weerstanden in kaart en krijg je handvatten geboden om social media richtlijnen op te stellen.

Bovendien krijg je het boek “HR & Social Media” als naslagwerk mee naar huis!

Datum: februari 2016 (ntb)

Tijd: 9.30 u – 16.30 u
Locatie: regio Utrecht
Kosten: Euro 525,- excl. BTWProgramma:

Social media in vogelvlucht

* Essentie van social media
* Veel gebruikte toepassingen door HR:
* LinkedIn, Facebook, Twitter, Google+, Slideshare, YouTube, Bloggen, Yammer, Instagram en Pinterest

HR-Conversations model
*  Uitleg en toepassing

Social mediaplan in 5 stappen
1. Waarom? 2. Wie? 3. Wat? 4. Hoe? 5. Randvoorwaarden

Social media inzet bij HR-vraagstukken
* Arbeidsmarktcommunicatie & employer branding

* Recruitment en talentpools
* Interne communicatie en medewerker engagement
* Leren & ontwikkeling

Social media gevaren en weerstanden
* Gevaren en weerstanden

* Activerende social media richtlijnen
* Juridische aspecten

TRAINING:
HR & SOCIAL MEDIA

Je wilt social media graag inzetten om HR vraagstukken te ondersteunen. In deze workshop komen in vogelvlucht de meest gebruikte social media toepasssingen voorbij, werk je aan de hand van je eigen vraagstuk aan een praktisch stappenplan, breng je mogelijke barrieres en weerstanden in kaart en krijg je handvatten geboden om social media richtlijnen op te stellen.


WORKSHOP:
EMPLOYER BRANDING 

Je bent op zoek naar een stevige ‘kapstok’ om de arbeidsmarktcommunicatie-activiteiten aan op te hangen. In deze workshop ga je met de bouwstenen voor een authentiek en onderscheidend werkgeversmerk aan de slag, maak je kennis met een aantal best practices, bekijken we succesvolle ‘werken-bij sites’ en leer je keuzes te maken in communicatiemiddelen, waaronder ook social media.


INSPIRATIE-SESSIE:
DE HR WERELD VERANDERT

De wereld om ons heen verandert … digitale ontwikkelingen waaronder social media hebben een impact op organisaties, maar ook de uitstroom van de ‘protestgeneratie’ en de instroom van de ‘netwerkgeneratie’.  Organisaties worden platter, transparanter en wendbaarder. Grenzen vervagen en we gaan op een wezenlijk andere manier samenwerken, communiceren en organiseren. Wat betekent dit voor de rol van HR en bestaande HR thema’s?


INTERACTIEVE PRESENTATIE:
OUDE ORGANISATIES VERGAAN

“We hebben het altijd al zo gedaan en waarom zouden we veranderen?”. Kunnen we het ons eigenlijk wel permitteren om zo te denken? Door de huidige ontwikkelingen zien een verschuiving van hierarchische structuren naar platte, transparante en wendbare organisatievormen. We gaan van piramide- naar pizzastructuren. Hoe ziet zo’n wendbare organisatie eruit en wat kunnen we hierin leren van een zwerm spreeuwen?