REGULIERE EDITIE ‘DE 12 INGREDIENTEN VAN WENDBARE ORGANISATIES’

Maak in deze training kennis met de ingrediënten van wendbare (pizza) organisaties & zelfsturing, leer over de ervaringen en inzichten bij andere organisaties en kom erachter hoe en waar jij kunt beginnen om de organisatie in beweging te krijgen.

In het kort:
In deze training schetsen we een beeld van de huidige trends & (digitale) ontwikkelingen, de impact hiervan op organisaties en reiken 12 ingrediënten aan om jouw organisatie wendbaarder te maken. Ingrediënten die smaak geven aan de wendbaarheidsthema’s: Agile Werken, Flexibel Organiseren, Shared Purpose & Relevantie en Mens- en Waardengedreven Leiderschap. Het één kan niet zonder het ander!

Voor wie:
Deze training is bedoeld voor managers, leidinggevenden en andere professionals die zich bezig houden met en beslissingen nemen over mens- en organisatievraagstukken, zoals:

> de transitie van oud naar nieuw organiseren,
> sneller inspelen op veranderingen in de omgeving,
> de nieuwe rol van HR in deze transitie
> zelfsturing en meer eigenaarschap binnen teams creëren,
> groeien en opschalen zonder de introductie van extra managementlagen en bureaucratie,
> mens (klant, medewerker, burger, client…) centraal werken,
> leiderschaps- en managementrollen in wendbare organisaties,
> het kantelen of wendbaarder maken van de organisatie.

De ingrediënten zijn toepasbaar op zowel grote, gevestigde als kleine(re) (start-up) organisaties en zowel voor kennisintensieve als productie-intensieve organisaties.

Vorm:
Dit programma bestaat uit  inspiratieblokken, actieve werksessies en reflectiemomenten). We werken in een groep van max. 8 personen.

Wat neem je mee naar huis:
Een fris en samenhangend perspectief op organisatievraagstukken, concrete handvatten om de organisatie in beweging te krijgen … en het besef dat hier meerdere recepten voor bestaan! Wij reiken de benodigde ingrediënten aan, jij ontdekt de ‘hoeveelheden’ en bereidingswijze die voor jouw organisatie het beste passen.

Datum, Locatie & Kosten
> Datum: donderdag 28 september en 5 oktober (9.30 uur tot 17.00 uur)
> Locatie: Seats2Meet Utrecht CS
> Kosten: € 995,- (excl. btw).  Koffie, thee, drankjes en lunch zijn inbegrepen. Zo ook de lesmaterialen.

De training wordt gegeven door Alwin Notenboom en Diana Russo.

PROGRAMMA

wendbare-organisaties-groen-final

DAG 1: TRAININGSDAG

Setting the Scene >
>  De veranderende wereld en de impact op organisaties en HR

De 12 ingrediënten >

Agile Werken
> Aldoende aanpassen & Working Out Loud (WOL)

> Kleine stappen & Korte Feedback Loops
> Elkaar aanspreken & Continue Dialoog
> Leren & Experimenteren

Flexibel Organiseren
> Gelegenheidsteams & Eigenaarschap
> Contextueel Leiderschap & Zelfsturing

DAG 2: TRAININGSDAG

De 12 ingrediënten, vervolg >

(Flexibel Organiseren)
> Digitale Tools & Persoonlijke Verbinding

> Transparant & Vloeiend

Leiderschap & Collectieve Ambitie
>  Shared Purpose & Relevantie

Mens- en waardegedreven Leiderschap
> Persoonlijke Drijfveren & Mens Centraal
> Inclusion & Gelijkwaardigheid
> Ruimte & Vertrouwen

Deel 3: Afsluiting >
> De juiste bereidingswijze voor jouw organisatie
> Blik vooruit