SPECIALE HR-EDITIE ‘DE 12 INGREDIENTEN VAN WENDBARE ORGANISATIES’

Maak in deze training kennis met de ingrediënten van wendbare (pizza) organisaties & zelfsturing, leer over de ervaringen en inzichten bij andere organisaties en kom erachter hoe en waar jij kunt beginnen om de organisatie en HR in beweging te krijgen.

In het kort:
In deze training schetsen we een beeld van de huidige trends & (digitale) ontwikkelingen, de impact hiervan op organisaties & HR en reiken 12 ingrediënten aan om jouw (HR) organisatie wendbaarder te maken. Ingrediënten die smaak geven aan de wendbaarheidsthema’s: Agile Werken, Flexibel Organiseren, Shared Purpose & Relevantie en Mens- en Waardengedreven Leiderschap. Het één kan niet zonder het ander!

Voor wie:
Deze training is bedoeld voor HR directeuren, HR managers en andere HR professionals die zich bezig houden met mens- en organisatievraagstukken zoals:

* de transitie van oud naar nieuw organiseren,
* sneller inspelen op veranderingen in de omgeving,
* de (leidende) rol van HR in deze transitie,
* hoe HR zelf wendbaarder kan gaan werken (Agile HR),
* zelfsturing en meer eigenaarschap binnen teams creëren,
* groeien en opschalen zonder de introductie van extra managementlagen en bureaucratie,
* mens (klant, medewerker, burger, client…)-centraal werken,
* leiderschaps- en managementrollen in wendbare organisaties,
* het kantelen of wendbaarder maken van de organisatie.

De ingrediënten zijn toepasbaar op zowel grote, gevestigde als kleine(re) (start-up) organisaties en zowel voor kennisintensieve als productie-intensieve organisaties.

Vorm:
Dit programma bestaat uit 3 delen: 2 trainingsdagen (opgebouwd uit inspiratieblokken, actieve werksessies en reflectiemomenten) en een pressure cooker-sessie waarin we met (jouw) concrete HR thema’s en -vraagstukken aan de slag gaan. Huiswerk en opdrachten vooraf en tussendoor helpen de context te verduidelijken en conversie (van het geleerde naar de werkomgeving) te vergroten. We werken in een groep van max. 8 personen tijdens de trainingsdagen en max. 12 personen* tijdens de pressure cooker-sessie.

Wat neem je mee naar huis:
Een fris en samenhangend perspectief op HR- en organisatievraagstukken en concrete handvatten om HR en de organisatie in beweging te krijgen … en het besef dat hier meerdere recepten voor bestaan! Wij reiken de benodigde ingrediënten aan, jij ontdekt de ‘hoeveelheden’ en bereidingswijze die voor jouw organisatie het beste passen.

Datum, Locatie & Kosten
> Datum:
16 november (9.30 uur tot 17.00 uur) trainingsdag
23 november  (9.30 uur tot 17.00 uur) trainingsdag
18 januari 2018 (13.30 uur tot 17.30 uur) pressure cooker-sessie
> Locatie: Seats2Meet StrijpS, Eindhoven.
> Kosten: € 1350,- (excl. btw).  Koffie, thee, drankjes en lunch zijn inbegrepen. Zo ook de lesmaterialen.

De training wordt gegeven door Diana Russo met een bijdrage van een gastspreker.

*  Deelnemers van eerdere trainingen kunnen ook bij de pressure cooker aanhaken.

PROGRAMMA

wendbare-organisaties-groen-final

DAG 1: TRAININGSDAG

Setting the Scene >
>  De veranderende wereld en de impact op organisaties en HR

De 12 ingrediënten >

Agile Werken
> Aldoende aanpassen & Working Out Loud (WOL)

> Kleine stappen & Korte Feedback Loops
> Elkaar aanspreken & Continue Dialoog
> Leren & Experimenteren
>>> Hoe kan HR zelf wendbaarder werken en experimenteren?

Flexibel Organiseren
> Gelegenheidsteams & Eigenaarschap

> Contextueel Leiderschap & Zelfsturing
>>> De rol(len), verantwoordelijkheden en toegevoegde waarde van HR
>>> Hoe ziet (inclusieve) besluitvorming eruit?

DAG 2: TRAININGSDAG

De 12 ingrediënten, vervolg >

(Flexibel Organiseren)
> Digitale Tools & Persoonlijke Verbinding

> Transparant & Vloeiend
>>> Hoe kan HR (helpen) de organisatie transparant(er) en ‘vloeiender’ (te) maken en het netwerk van persoonlijke verbindingen (te) versterken?

Leiderschap & Collectieve Ambitie
>  Shared Purpose & Relevantie
>>> Welke bijdrage levert HR aan de Shared Purpose en wat is de toegevoegde waarde en relevantie van HR zelf?

Mens- en waardegedreven Leiderschap
> Persoonlijke Drijfveren & Mens Centraal
> Inclusion & Gelijkwaardigheid
> Ruimte & Vertrouwen
>>> Wat betekent een grotere mate van zelfsturing en écht menscentraal organiseren voor het HR beleid?

Aan de slag>
>  Handvatten om (klein) te beginnen

(HALVE) DAG 3: PRESSURE COOKER-SESSIE

Van misbaksels kun je leren!
> Wat heb jij in de tussentijd bedacht/uitgeprobeerd?

HR-thema’s in de pressure cooker*:
(Arbeidsmarktcommunicatie & Recruitment, Leren & Opleiden,  Flexibiliteit & Mobiliteit, Reorganiseren & Organisatieveranderingen, Beoordelen/Performance Management, Anders, namelijk …)

Wat hebben we er van ‘gebakken’?

Rol HR
Agile HR versus HR & Wendbare Organisaties?

Scrum ‘actie ‘plan: 
Wat te doen en waar te beginnen?

Het juiste recept? 

> Het juiste recept voor jouw organisatie?
> HR in ‘the lead’!

* Halen we van te voren bij je op!