SPECIALE HR-EDITIE ‘DE 12 INGREDIENTEN VAN WENDBARE ORGANISATIES’

Maak in deze training kennis met de ingrediënten van wendbare (pizza) organisaties & zelfsturing, kom erachter hoe en waar jij kunt beginnen om de organisatie en HR in beweging te krijgen en te starten met het (co-)creeëren van HR tools die passen bij een Wendbare Organisatie!

In het kort:

In deze training schetsen we een beeld van de huidige trends & (digitale) ontwikkelingen, de impact hiervan op organisaties & HR en reiken 12 ingrediënten aan om jouw (HR) organisatie wendbaarder te maken. Ingrediënten die smaak geven aan de wendbaarheidsthema’s: Agile Werken, Flexibel Organiseren, Mens- en Waardengedreven Cultuur & Leiderschap en Shared Purpose & Relevantie. Het één kan niet zonder het ander!

Voor wie:
Deze training is bedoeld voor HR directeuren, HR managers en andere HR professionals die zich bezighouden met mens- en organisatievraagstukken zoals:

* de transitie van oud naar nieuw organiseren (kantelen of wendbaarder maken van de organisatie),
* de (leidende) rol van HR in deze transitie,
* hoe HR zelf wendbaarder kan gaan werken (Agile HR),
* hoe HR tools in een Wendbare Organisatie eruit (kunnen) zien,
* zelfsturing en meer eigenaarschap binnen teams bevorderen,
* decentralisatie van complexiteit en delegatie van verantwoordelijkheden & besluitvorming,
* groeien en opschalen zonder de introductie van extra managementlagen en bureaucratie,
* mens (klant, medewerker, burger, client…)-centraal werken,
* HR, leiderschaps- en managementrollen in wendbare organisaties.

De ingrediënten zijn toepasbaar op zowel grote, gevestigde als kleine(re) (start-up) organisaties en zowel voor kennisintensieve als productie-intensieve organisaties.

Vorm:
Dit programma bestaat uit 3 delen: 2 trainingsdagen (opgebouwd uit inspiratieblokken, actieve werksessies en reflectiemomenten) en een pressure cooker-sessie waarin we met (jouw) concrete HR thema’s en -vraagstukken aan de slag gaan. Huiswerk en opdrachten vooraf en tussendoor helpen de context te verduidelijken en conversie (van het geleerde naar de werkomgeving) te vergroten. We werken in een groep van max. 8 personen tijdens de trainingsdagen en max. 12 personen* tijdens de pressure cooker-sessie.

Wat neem je mee naar huis:
Een fris en samenhangend perspectief op HR- en organisatievraagstukken en concrete handvatten om HR en de organisatie in beweging te krijgen … en het besef dat hier meerdere recepten voor bestaan! Wij reiken de benodigde ingrediënten aan, jij ontdekt de ‘hoeveelheden’ en bereidingswijze die voor jouw organisatie het beste passen.

Datum, Locatie & Kosten
> Datum:
23 november (9.30 uur tot 17.00 uur) trainingsdag
30 november  (9.30 uur tot 17.00 uur) trainingsdag
18 januari 2018 (13.30 uur tot 17.30 uur) pressure cooker-sessie
> Locatie: Eindhoven.
> Kosten: € 1350,- (excl. btw).  Koffie, thee, drankjes en lunch zijn inbegrepen. Zo ook de lesmaterialen.

De training wordt gegeven door Diana Russo met een bijdrage van een gastspreker.

*  Deelnemers van eerdere trainingen kunnen ook bij de pressure cooker aanhaken.

PROGRAMMA

wendbare-organisaties-groen-final

DAG 1: TRAININGSDAG

Setting the Scene >
>  De veranderende wereld en de impact op organisaties en HR

De 12 ingrediënten >

Agile Werken
> Aldoende aanpassen & Working Out Loud (WOL)

> Kleine stappen & Korte Feedback Loops
> Elkaar aanspreken & Continue Dialoog
> Leren & Experimenteren
>>> Hoe kan HR zelf wendbaarder werken en experimenteren?

Flexibel Organiseren
> Gelegenheidsteams & Eigenaarschap

> Contextueel Leiderschap & Zelfsturing
>>> De rol(len), verantwoordelijkheden en toegevoegde waarde van HR
>>> Hoe ziet (inclusieve) besluitvorming eruit?

DAG 2: TRAININGSDAG

De 12 ingrediënten, vervolg >

(Flexibel Organiseren)
> Digitale Tools & Persoonlijke Verbinding

> Transparant & Vloeiend
>>> Hoe kan HR (helpen) de organisatie transparant(er) en ‘vloeiender’ (te) maken en het netwerk van persoonlijke verbindingen (te) versterken?

Leiderschap & Collectieve Ambitie
>  Shared Purpose & Relevantie
>>> Welke bijdrage levert HR aan de Shared Purpose en wat is de toegevoegde waarde en relevantie van HR zelf?

Mens- en waardegedreven Leiderschap
> Persoonlijke Drijfveren & Mens Centraal
> Inclusion & Gelijkwaardigheid
> Ruimte & Vertrouwen
>>> Wat betekent een grotere mate van zelfsturing en écht menscentraal organiseren voor het HR beleid?

Aan de slag>
>  Handvatten om (klein) te beginnen

(HALVE) DAG 3: PRESSURE COOKER-SESSIE

Van misbaksels kun je leren!
> Wat heb jij in de tussentijd bedacht/uitgeprobeerd?

HR-thema’s in de pressure cooker*:
(Arbeidsmarktcommunicatie & Recruitment, Leren & Opleiden,  Flexibiliteit & Mobiliteit, Reorganiseren & Organisatieveranderingen, Beoordelen/Performance Management, Anders, namelijk …)

Rol HR versus HR-rollen
> Welke rollen/toegevoegde waarde heeft HR in een Wendbare Organisatie?

Het juiste recept?
> Het juiste HR recept voor jouw organisatie?
> HR in ‘the lead’!

* Halen we van te voren bij je op!