2-daagse masterclass: ontwerp een gewéldige employee experience

In deze 2-daagse training nemen we je mee in de wereld van employee engagement en employee experience. Oftewel: we nemen je mee in de positieve en negatieve ervaringen (raak- en afhaakmomenten) van medewerkers in het contact met de organisatie tijdens de verschillende fasen die zij doorlopen in de employee journey.

We reiken je een samenhangend model aan (Integrated Employee Engagement Model ©) om dit in kaart te brengen en onderliggende vraagstukken goed te doorgronden. 

Vervolgens ‘kantelen’ we het perspectief en gaan we met behulp van design thinking in een zogenaamde ‘pressure cooker’ aan de slag om de ervaringen van de medewerker te herontwerpen (met als doel het werkgeluk van medewerkers te vergroten en de doelstellingen van de organisatie te behalen). 

“Don’t jump to solutions!
Zorg dat je eerst het probleem écht goed doorgrondt (fall in love with the problem first)

vóórdat je in de oplossingenstand schiet!”

programma

In je eigen tijd en tempo maak je inspiratieopdrachten (filmpje kijken, blog lezen, vragen beantwoorden etc.) zodat we tijdens de trainingsdag lekker de vaart erin kunnen houden!

Tijdsinvestering: max. 1.5 uur

⭐️ KENNISMAKEN & KICKSTARTEN 
> Kennismaken met elkaar, de leervragen en het programma.
> Intro Employee Experience (EX) en de veranderde wereld van werk 
> Cijfers en onderzoek rondom EX.

⭐️ EMPLOYEE ENGAGEMENT 
> H
oe verhoudt employee experience zich tot employer branding en employee engagement?
> Het Integrated Employee Engagement Model © als houvast om engagement-vraagstukken te identificeren (die we op dag 2 aanpakken). 

⭐️ TOUCHPOINTS/MOMENTS  THAT  MATTER
> De belangrijkste momenten in de reis van medewerkers en inspirerende voorbeelden van andere organisaties. 

⭐️ STAKEHOLDER ENGAGEMENT
> Aan de hand van een empathy map breng je de pains & gains in kaart en bepaal je een strategie om de verschillende partijen ‘mee’ te nemen in deze ‘kanteling van perspectief!

⭐️ WRAP UP
> Inzichten en leeropbrengsten van dag 1 en vooruitblik op voorbereidingen voor de design pressure cooker op dag 2.

In je eigen tijd en tempo maak je een aantal inspiratieopdrachten (filmpje kijken, blog lezen, vragen beantwoorden etc.) zodat we tijdens de trainingsdag lekker de vaart erin kunnen houden!

Tijdsinverstering: max. 1.5 uur

⭐️ TERUGBLIK & LEARNINGS SESSIE 1
‘Deep understanding’ van de vraagstukken & knelpunten, identificeren van het engagement plafond en kantelen van het perspectief.

⭐️ HET EMPLOYEE EXPERIENCE STATEMENT
Welke ervaring wil je de medewerker meegeven en hoe zorg je ervoor dat het EX-statement aansluit bij het werkgeversmerk en de cultuur? 


⭐️ DESIGN THINKING IN  VOGELVLUCHT
Wat houden de 5 stappen van design thinking in en hoe kun je ze toepassen? Je leert wat we bedoelen met divergeren & convergeren, reframen en de double diamond.

⭐️ PRESSURE COOKER: YEAH!
Vervolgens gaan we aan de slag met de pressure cooker en bijten we ons vast in employee journey mapping & design thinking:

  1. Empathize > Wat is de EX-challenge vanuit de organisatie gezien? Hoe ziet de employee journey er uit (incl. touch points en ‘moments that matter’)?
  2. Define > Hoe zou de experience die je de medewerkers wilt laten ervaren er uit moeten zien? Definieer stakeholders, persona’s en andere sleutelfiguren.
  3. Ideate > Bedenk creatieve oplossingen om afhaakmomenten om te zetten in raakmomenten. Filter & Prioriteer ideeën.
  4. Prototype > Bouw, visualiseer, schets het beoogde resultaat. Presenteer het prototype!!!
  5. Test * > Check of het idee aansluit/antwoord geeft op de challenge van stap 1. Wat vindt de medewerker, stakeholder of andere toehoorder?

* incl. pitch van het idee/de oplossing! 

⭐️ WRAP UP
We brengen de learnings & inzichten van dag 2 bijeen en spreken kort de voorbereidingen voor de afsluitende sessie door.

Aan de hand van samenvattingen, reflectievragen en canvassen die mooi op een rijtje voor je staan op het online leerplatform, maak je een (begin aan jouw) eigen plan van aanpak.

Tijdens de afsluitende online groepssessie presenteer je dit aan je collega-deelnemers (zover mogelijk) voor tips & tops! 🚀   

> ROAD MAP NAAR EMPLOYEE EXPERIENCE
Hoe kunnen we alles bij elkaar brengen en tóch klein beginnen?
Mini-prestentaties van de eigen plannen van aanpak!
> LET’S GO & KEEP IN TOUCH!

je neemt het volgende mee naar huis

🚀 een innovatieve en frisse kijk op het HR-beleid
🚀 een overzichtelijk model om integraal naar HRvraagstukken te kijken;

🚀 concrete handvatten om de employee journey in kaart te brengen;
🚀 praktische handreikingen om een gewéldige EX te ontwerpen!
🚀 inspiratie en energie om meteen (met jouw collega’s) aan de slag te gaan*!

 

* Tijdens de masterclass besteden we ook aandacht aan het change plan (format van een roadmap) en maken we een begin aan het eigen plan van aanpak (eindopdracht na trainingsdag 2). Daarmee ben je klaargestoomd (letterlijk, in de pressure cooker :-)) om aan de hand van de 5-stappen van design thinking een gewéldige employee experience te ontwerpen, ontwikkelen en op te leveren!   

Een goede training waarin je een volledig beeld krijgt van de Employee Journey & Employee Experience.
Zowel hoogover als hoe hier vervolgens mee aan de slag te gaan.
De masterclass is interactief en goed toepasbaar in de praktijk.

Marc Dorst
HR-adviseur, ADRZ

De mens écht centraal zetten: veel organisatie zeggen het, maar in de praktijk blijkt het niet zo eenvoudig. Deze masterclass geeft je praktische inzichten over hoe je dit de dag daarna zelf aan kunt pakken in je eigen organisatie. Diepgang, volop mogelijkheid tot interactie en een goede afwisseling van theorie en ‘zelf doen’. Dat alles onder de bezielende leiding van Diana, die je aan het denken zet en helpt waar nodig. Zeer waarde(n)vol!

Marieke Heesakkers
adviseur strategie, communicatie en verandering - employee experience, Mens en Merk

Hele leuke en interessante training! Weer op een interactieve manier opgezet (Diana style), dus niet zitten en luisteren maar meedoen. Flinke eyeopener dat we het wel logisch vinden om de externe klant wel centraal te zetten , maar waarom je interne klant (medewerkers) dan niet? Zeker aan te bevelen!

Bianca Vorstenbosch
HR-sidekick, Sidekicks by Sisters
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).