Social media zet HR in beweging

Bij veel organisaties staat social media ondertussen op de HR-agenda. Gelukkig, want voorlopig neemt het aantal gebruikers en toepassingen alleen maar toe. Er liggen dan ook nog genoeg mogelijkheden om social media verder te omarmen en bij meer HR-vraagstukken in te zetten. Naast deze rol als gebruiker van social media heeft HR ook een belangrijke rol als business partner (die adviseert over de impact op de organisatie) en als change agent (die de gedrags- en organisatieveranderingen begeleidt). Met andere woorden: social media zet HR in beweging!

HR in de rol van gebruiker

HR-professionals zien social media vooral nog als tool voor recruitment of arbeidsmarktcommunicatie: ze plaatsen vacatures op Twitter en LinkedIn, delen werken bij-filmpjes op YouTube of zetten berichten die de merkwaarden tot leven brengen op Facebook. Ook zoeken zij via social media de interactie op met potentiële kandidaten, houden contact met voormalig medewerkers en laten huidige medewerkers hun ervaringen delen of het eigen netwerk activeren in de zoektocht naar nieuwe collega’s. Maar het gaat verder. Ook bij thema’s als interne communicatie & engagement, leren & ontwikkelen, flexibiliteit & duurzame inzetbaarheid en verandermanagement speelt social media een belangrijke rol. Kortom: dit is nog maar het begin: there is more to come! Stap voor stap wordt social media een geïntegreerd en vanzelfsprekend onderdeel van HR.

 

HR in de rol van business partner

Als business partner heeft HR een belangrijke adviserende en richtinggevende rol. HR moet zich constant afvragen wat de impact is van digitale en disruptieve ontwikkelingen, zoals social media, op de organisatie en de medewerkers. Wat betekent dit voor de manier van leidinggeven, communiceren en samenwerken op de korte en de lange termijn? Social media legt als het ware een virtuele, platte en flexibele laag over de bestaande structuren heen. Hierdoor verweken deze structuren en moeten formele communicatiekanalen, hiërarchisch leiderschap en vaste samenwerkingsverbanden soms wijken. Er zal nog meer dan voorheen decentraal, multidisciplinair en projectmatig gewerkt gaan worden, maar dan op een nieuwe manier: transparanter, grensoverschrijdender en flexibeler. Het aansturings- en verbindingsmechanisme zal daarbij zijn gebaseerd op vertrouwen, verantwoordelijkheid, vrijheid en verbondenheid. En dat impliceert een andere manier van leidinggeven en een vernieuwing in het HR-beleid.

 

HR in de rol van change agent

HR heeft als change agent een cruciale rol in het veranderingsproces dat door de disruptieve en digitale ontwikkelingen in gang is gezet. Het gaat bij social media dus niet alleen om de implementatie van nieuwe communicatietools, maar het zet ook organisatie- en gedragsveranderingen in gang. Organisaties doorlopen hierin typisch vijf fasen: de experimentele fase, de fase van enige organisatie, de fase van centrale regie, de projectmatige fase en de fase van decentrale (of onzichtbare) regie. HR kan waarde toevoegen door richting en sturing aan dit proces te geven. Om dit goed te kunnen doen, zal HR uiteraard zelf ook social media moeten omarmen, haar koudwatervrees moeten overwinnen en er gewoon mee aan de slag moeten gaan.

Een blik vooruit

Er zal een omslagpunt komen waarbij social media een vanzelfsprekend en geïntegreerd onderdeel is geworden van de HR-werkzaamheden, de gedragsverandering door de tijd (lees: nieuwe generatie) is ingehaald en de organisatie(vorm) zich heeft aangepast aan het nieuwe tijdperk. HR-analytics zal op dat moment een prominente rol hebben om betekenis te geven aan de steeds groter wordende hoeveelheid data die de digitale communicatie- en werkprocessen genereren. De rollen van business partner en change agent zullen, gezien de toenemende snelheid en complexiteit van de veranderingen, substantiëler zijn dan voorheen. Waarschijnlijk zullen nog meer werkzaamheden geautomatiseerd, geoutsourced of gedigitaliseerd zijn, waardoor de HR-functie van beheersmatig en controlerend verschuift naar faciliterend, adviserend en richtinggevend. Want dat iemand de organisatie moet helpen bij de veranderingen die komen gaan, moge duidelijk zijn.

Meer hierover lezen? In het boek “HR & Social Media, HR in de rol van gebruiker, businesspartner en change agent” worden deze drie rollen uitgebreid beschreven.

Deze blog is gebaseerd op een eerdere blog die ik publiceerde in 2012 op hetnieuwewerkenblog.nl

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *